tctdf

Flash Dynamic Triad Color Test NOPEA JA DYNAAMINEN TRIADIN VÄRITESTI

Tämä artikkeli kuvaa menetelmän, jonka avulla sinulla on potentiaalinen mahdollisuus tulla täysin tietoiseksi itsestäsi. Kyseinen simulaatio, eli käytännöllinen menetelmä, kattaa kaiken sen teoreettisen tiedon sekä johtopäätökset, jotka liittyvät tekemiimme tutkimuksiin niin ihmisen havaitsemiseen liittyvältä sekä siihen kytkeytyvältä muukalaisilmiön alueelta. Inspiraationa nyt kuvaamaamme testiin toimi dynaaminen triadin väritesti ( DTCT englanniksi, kts. www.flashmentalsimulation.wordpress.com, oma huom.). Dynaamisen väritestin tarkoituksena oli estää muukalaisten suorittamat abduktiot. Dynaamisen triadin väritestin avulla saimme hyviä tuloksia.