tav nota introduttiva

TEST I AUTOVLERSIMIT

1. A ke derdh gjak ndonjëherë prej hundes vetëm nag njëra vrimë e hundes (cila prej të dyjav)? 2. A ke pasua ndonjëherë shqetsime të të dëgjimit (vetëm nga njëri vesh (cili prej të dyve) nën formën e tingujve të quditshëm? 3. A ke ndonjë shenjë në trup, që nuk të kujtohet se si e ke bërë? 4. A ke pasur ndonjëherë pbobleme me depresionin? 5. A ke ëndrruar ndonjëherë një person i njejt si ti (një kopje tënden)? 6. A je ndir ndonjëherë fizikisht si që të vije nga një tjeter planet ose a ke ëndrruar ndonjëherë? 7. A ke gjetur ndonjëherë gjëra quditërishët jasht vendit: nëse edhe në trupin tënd (unaza,qafore, vath e të tjera), edhe në ambientin ku jeton?